амортисьор SACHS 131 750


Цена: 233.76 лв
Наличност: 2

Количество  


БНП Париба - Калкулатор
Добави
в кошницата

Основна информация
  • Име: амортисьор
  • Марка:SACHS
  • Артикулен код: 131 750
  • Баркод: 40 13872 31028 9
  • Брой в пакет: 1
Технически данни
  • Параметър: NOV30/36X270A
  • Амортисьорна система: двутръбен
  • Вид амортисьор: налягане на маслото
  • Вид на закрепване на амортисьора: отгоре щифт
  • Вид на закрепване на амортисьора: ухо отдолу
Оригинални номера
MAN: 81.43701.6902  
STEYR: 81.43701.6902  

Употреба в автомобили
 Модел Период Мощност, к.с. Обем, см3
MAN
TGA 18.410, 18420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC 2000 410 11967
TGA 18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 2000 410 11967
TGA 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2000 410 11967
TGA 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 2000 410 11967
TGA 18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 2000 460 12816
TGA 18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 2000 460 12816
TGA 26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC 2000 460 12816
TGA 18.310, 18320 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 2000 310 11967
TGA 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW 2000 360 11967
TGA 18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 2000 510 12816
TGA 26.310 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRW 2000 310 11967
TGA 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, FVLC 2000 360 11967
TGA 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC 2000 510 12816
TGA 18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 2000 310 11967
TGA 18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS 2000 360 11967
TGA 18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS 2000 510 12816
TGA 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 2000 310 11967
TGA 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS 2000 310 11967
TGA 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS 2000 360 11967
TGA 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLLS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS 2000 360 11967
TGA 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 2000 410 11967
TGA 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS 2000 410 11967
TGA 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 2000 460 12816
TGA 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS 2000 460 12816
TGA 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 2000 510 12816
TGA 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 2000 510 12816
TGA 18.310, 18320 FK, FLK, FK-L, FLRK 2000 310 11967
TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK 2000 360 11967
TGA 18.410, 18420 FK, FK-L, FLK, FLRK 2000 410 11967
TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK 2000 460 12816
TGA 26.310 FVL-KO 2000 310 11967
TGA 26.360 FVL-KO 2000 360 11967
TGA 26.410 FVL-KO 2000 410 11967
TGA 26.460 FVL-KO 2000 460 12816
TGA 41.660 FVDS, FVDLS 2002 660 18273
TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC 2002 480 12816
TGA 18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW 2002 480 12816
TGA 18.480 FK, FLK, FK-L 2002 480 12816
TGA 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 2002 530 12816
TGA 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLLRC, FVLC, FVLRC 2002 530 12816
TGA 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS 2002 530 12816
TGA 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS 2002 530 12816
TGA 26.530 FDK, FDLK, FDLRK 2002 530 12816
TGA 26.310 FDK, FDLK, FDRK 2002 310 11967
TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK 2002 360 11967
TGA 18.530 FLS, FLLS, FLLS/N 2002 530 12816
TGA 26.360 FDC, FDLC, FDLC/M, FDRC, FDLRC-WW 2001 360 11967
TGA 26.410 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW; FDRC-WW, FDLRC-WW 2001 410 11967
TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK 2001 410 11967
TGA 26.460 FDC, FDLC, FDLC/M, FDLC-WW, FDRC, FDLRC-WW 2001 460 12816
TGA 26.460 FDK, FDLK, FDLRK 2001 460 12816
TGA 33.360 FDC, FDC-WW, FDLC/M, FDRC-WW, FDLRC 2000 360 11967
TGA 33.360 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLRS, FDRS-WW 2000 360 11967
TGA 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 2001 360 11967
TGA 33.360 FD-TM, FDR-TM 2001 360 11967
TGA 33.410 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 2000 410 11967
TGA 33.410 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW 2000 410 11967
TGA 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 2000 410 11967
TGA 33.410 FD-TM, FDR-TM 2000 410 11967
TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW 2002 530 12816
TGA 26.310 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC 2001 310 11967
TGA 26.310 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS 2001 310 11967
TGA 26.410 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW 2001 410 11967
TGA 26.460 FVLC 2001 460 12816
TGA 26.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLS-WW, FDRS-WW, FDLRS-WW 2001 460 12816
TGA 26.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLC/M, FDLRC-WW 2002 480 12816
TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK 2002 480 12816
TGA 26.480 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, FDRS 2002 480 12816
TGA 26.480 FD-TM 2002 480 12816
TGA 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 2002 480 12816
TGA 26.480 FNLC, FNLLC, FVLC, FNLLRC, FVLLW 2002 480 12816
TGA 26.480 FVL-KO 2002 480 12816
TGA 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS 2002 480 12816
TGA 26.510 FDC, FDC/M, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC 2001 510 12816
TGA 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS 2001 510 12816
TGA 26.530 FDC, FDLC, FDC/M, FDLRC 2001 530 12816
TGA 26.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS 2001 530 12816
TGA 33.460 FDC, FDC-WW, FDLC, FDLRC, FDRC-WW 2002 460 12816
TGA 33.460 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 2002 460 12816
TGA 33.460 FDS, FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDRS-WW 2002 460 12816
TGA 33.460 FD-TM, FDR-TM 2002 460 12816
TGA 33.480 FDC, FDC-WW, FDLC, FDRC-WW, FDLRC 2002 480 12816
TGA 33.480 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW 2002 480 12816
TGA 33.480 FDS, FDS-WW, FDLS, FDLS/M, FDRS-WW, FDLRS 2002 480 12816
TGA 33.480 FD-TM 2002 480 12816
TGA 33.510 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC 2002 510 12816
TGA 33.510 FDS, FDLS/M, FDRS, FDLRS/M 2002 510 12816
TGA 33.530 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC 2002 530 12816
TGA 41.530 FVDS, FVDLS 2002 530 12816
TGA 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC 2002 310 11967
TGA 28.310 FNLS, FNLRS 2002 310 11967
TGA 28.360 FNLC, FNLLC 2002 360 11967
TGA 28.360 FNLS, FNLRS 2002 360 11967
TGA 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC 2002 410 11967
TGA 28.410 FNLS, FNLRS 2002 410 11967
TGA 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC 2002 460 12816
TGA 28.460 FNLS, FNLRS 2002 460 12816
TGA 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC 2002 480 12816
TGA 28.480 FNLS, FNLRS 2002 480 12816
TGA 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC 2002 510 12816
TGA 28.510 FNLS, FNLRS 2002 510 12816
TGA 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC 2002 530 12816
TGA 28.530 FNLS, FNLRS 2002 530 12816
TGA 26.350, 26.360 FD-TM 2004 350 10518
TGA 26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 2004 430 10518
TGA 26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 2004 430 10518
TGA 26.430, 26.440 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS 2004 430 10518
TGA 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS 2003 360 11967
TGA 33.530 FDK, FDLK 2003 530 12816
TGA 33.530 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS 2003 530 12816